U MOGUĆNOSTI SMO DA VAM IZDAMO LIST NEPOKRETNOSTI ( VLASNIČKI LIST )  JER SMO

OVLAŠĆENA GEODETSKA AGENCIJA Geo PI

BRZO, LAKO, JEDNOSTAVNO !!! BEZ ČEKANJA, ZAKAZIVANJA, ŠALTERA, GUŽVI. ZA MINUT SE IZDAJE

LIST NEPOKRETNOSTI ( VLASNIČKI LIST )

LIST NEPOKRETNOSTI ( VLASNIČKI LIST ) SMO U MOGUĆNOSTI DA VAM IZDAMO NA LICU MESTA ILI DA VAM POŠALJEMO NA VAŠU ADRESU A PLAĆANJE IZVRŠITE UPLATOM NA RAČUN, POUZEĆEM ILI DA PLATITE KARTICOM ON-LINE.

LIST NEPOKRETNOSTI  ( Vlasnički list )

List nepokretnosti ( Vlasnički list ) je dokument koji je odredjen Zakonom i njegova definicija je po članu 2, stavka 17 i glasi :

“ LIST NEPOKRETNOSTI JESTE OSNOVNI DOKUMENT O NEPOKRETNOSTIMA I PRAVIMA NA NJMA UPISANIM U KATASTAR NEPOKRETNOSTI“ .

List nepokretnosti ( Vlasnički list ) od skoro mogu da izdaji i geodetske organizacije koje imaju pristup bazi List nepokretnosti ( Vlasnički list ) kao i Republički geodetski zavod. List nepokretnosti ( Vlasnički list )  se koristi za najrazličitije potrebe u vezi nepokretnosti i on je osnovi dokument koji ima podatke o nepokretnosti, vlasništvu nad njim, korisništvu a mogu biti upisane i razne zabeležbe, tereti i slično. Na Listu nepokretnosti ( Vlasničkom listu ) se nalazi kao osnovni podatak na koga je uknjženo vlasništvo i koja je vrsta nepokretnosti ( kuća , njiva , stan i slično). Za svaku nepokrenost na parceli se izdaje posebni List nepokretnosti ( Vlasnički list ).

Može se koristiti List nepokretnosti ( Vlasnički list ) za :

  • kupoprodaju nepokretnosti
  • ostavinski postupak
  • potrebe hipoteka
  • ozakonjenje ( legalizacije ) objekata
  • prijave boravišta
  • bilo koje druge potrebe u vezi nepokretnosti

Cena List nepokretnosti ( Vlasnički list )  je 1000.00 dinara po nepokretnosti ( ako se šalje plus troskovi slanja).

List nepokretnosti ( Vlasnički list ) štampa se direktno iz baze nepokretnosti RGZa  i na odmah se izdaje odnosno šalje pouzećem.

Slobodno nam se obratite sa bilo kojom potrebom u vezi List nepokretnosti ( Vlasnički list ).

primer LIST NEPOKRETNOSTI